کنترل و پایش ارزش برند

کنترل ارزش برند

کنترل و پایش ارزش برند عبارت است از نظارت و کنترل دائمی یک دارایی و یا مجموع داراییهای شرکت، بمنظور اطلاع و کنترل بر وضعیت و ارزش اقتصادی آن و اجرای عملکرد متناسب با وضیت پیش‌آمده بدلیل تغییرات احتمالی ایجاد شده که در طول زمان از اهمیت بالایی برخوردار است.

در واقع، برآورد دارایی‌ها از الزامات فعالیت‌های مدیر یک سازمان است، بررسی وضعیت دارایی‌ها از طریق تعریف شاخص‌های استراتژیک که متناسب با صنعت، زمان و فعالیت سازمان مذکور تعیین می‌شود ابزاری است که امکان کمی کردن و درک مفهومی از وضعیت دارایی شرکت را فراهم می‌نمایند.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا، پیشروترین مرکز ارزشگذاری در ایران و پارتنر رسمی و انحصاری شرکت Intangible Business انگلستان، با بکارگیری روش‌هایی از جمله طراحی کارت امتیازی برند، به یکپارچگی فعالیت‌های شرکت و تعیین استراتژی بازاریابی کمک می‌نماید.

روش انجام کار:

• تهیه شاخص‌های ارزیابی استراتژیک کمی،مانند کارت امتیازی برند (BSC)

کنترل و پایش ارزش برند

کنترل و پایش ارزش برند

نتایج مورد انتظار:

• نشاندهنده اثرات بازاریابی بر نتایج مالی سازمان
• تعیین عواملی با بیشترین تأثیرگذاری در آگاهی مصرف‌کننده و افزایش ارزش اقتصادی
• مشخص نمودن وضعیت برند در بازار

حوزه خدمت:

کلیه سازمان‌هایی که به طور هدفمند بدنبال شناسایی و ارزیابی کمی از وضعیت موجود خود در بازار هستند و با بکارگیری راهکارهای استراتژیک سعی در بهبود وضعیت خود دارند.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم