کمیته‌ و جوامع بین‌المللی

کمیته و جوامع بین‌المللی

در این بخش کمیته‌های تخصصی مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا به تفکیک نوع خدمات مرکز معرفی گردیده‌اند

کمیته ارزشگذاری


این کمیته مسئولیت ارائه گزارشات مربوط به خدمات حوزه ارزش‌گذاری را بر عهده دارد. اعضای این کمیته متشکل از متخصصین آنالیز برند، کارشناسان مالی، اقتصادی و بازاریابی و کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشند.

کمیته تحلیل و برنامه ریزی


اعضای این کمیته  خدمات مربوط به حوزه استراتژی را ارائه می‌نمایند. با توجه به تنوع کسب و کار و تنوع خدمات فابل ارائه در این حوزه، افراد با تخصص‌های گوناگون در این کمیته حضور دارند، علاوه بر اعضای ثابت کمیته بسته به نوع خدمات از مشاوران و متخصصان خبره هر صنعت در زمان انجام خدمت استفاده می‌شود.

کمیته رتبه بندی


این کمیته به‌طور تخصصی در مقوله رتبه‌بندی نام‌های تجاری فعالیت می‌کند. لازم به ذکر است رتبه‌بندی برند در این مرکز  بر اساس ارزش برند  و آنالیز قدرت برند و نه نظرسنجی از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد. پروسه رتبه‌بندی نیز بصورت اختصاصی و جداگانه برای هر صنعت به تفکیک انجام می‌پذیرد.

کمیته نظارت داخلی و ممیزی


اعضای این کمیته متشکل از کارشناسان مستقل مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا می‌باشند که علاوه بر ارائه نظارت بر عملکرد کارشناسان و بازبینی گزارشات مرکز، وظیفه ارائه خدمات حوزه ممیزی را نیز بر عهده دارند.

کمیته حقوقی و قضایی


در این کمیته خدمات مربوط به حوزه حقوقی و دعاوی برند ارائه می‌گردد. اعضای این کمیته متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای حقوقی تخصصی این موضوع می‌باشند.

کارگروه تحقیق بازار


یکی از مهمترین مباحث در حوزه خدمات مرکز تحقیق و بررسی، کنترل و پایش شاخص‌های بازار و رقبا می‌باشد. جمع‌آوری اطلاعات، تعیین شاخص‌ها و عدد‌گذاری آنها از وظائف این کمیته می‌باشند. اعضای این کمیته از کارشناسان بازاریابی و آمار تشکیل شده‌اند.

جوامع بین المللی

Chartered Institute of Management Accountants

Royal Institution of Chartered Surveyors

Licensing Executives Society International

Institute of Chartered Accountants

The chartered Institute of Marketing

International Trademark Association