کارت امتیازی برند

کارت امتیازی برند

برندهای موفق در فضای رقابت امروزی، تنها پس از انجام یک پروسه ارزیابی و پایش ۳۶۰ درجه است که می‌توانند از فرصتها برای بهبود نقاط قوت خود استفاده کرده و از تهدیدها مصون باقی‌بمانند و با توجه به شرایط بازار موقعیت‌یابی استراتژیک داشته باشند. کارت امتیازی برند این فرصت را در اختیار مدیران برند قرار می‌دهد تا با تجزیه و تحلیل کمی شاخص‌های تاثیرگذار بیشترین رشد را تجربه نمایند.
کارت امتیازی برند (Brand ScoreCard) ابزاری برای پیاده‌سازی، کنترل و پایش استراتژی‌های سازمان در حوزه برند می‌باشد.کارت امتیازی برند صرفا نقش کنترلی نداشته و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی‌روند بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژی بازار سازمان می‌باشد، که با هماهنگی فعالیت‌ها در سطوح مختلف سازمان امکان دستیابی به آن را میسر می‌سازد.

 کارت امتیازی برند

مزایای استفاده (نتایج مورد انتظار):

هدف اصلی در طراحی کارت امتیازی برند، تحلیل اقتصادی مبتنی بر مدلهای EVA و MVA است.

مرکز ارزش‌گذاری برند به عنوان مبتکر کارت امتیازی برند، شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد برند (برند KPI) را در حوزه‌های بازار، مالی و رفتاری را (بسته به کسب و کار، نوع صنعت، بازار و جامعه مخاطبین) طراحی می‌نماید. در طراحی کارت امتیازی برند شاخص‌های کیفی به شاخص‌های کمی تبدیل و عدد‌گذاری می‌شوند. در فرآیند پایش برند چک لیست معاینه فنی برند بر اساس کارت امتیازی برند طراحی می‌گردد.
هدف از طراحی کارت امتیازی برند، کمک به یکپارچگی فعالیتها و تاکتیکهای بازاریابی به منظور پایش استراتژیهای این حوزه است و در حل مشکلات زیر به شما کمک خواهد کرد:

مزیت کارت امتیازی برند

  • وقتی نشان دادن اثر مستقیم بازاریابی و برندسازی بر روی نتایج مالی و سودآوری سازمان مشکل است.
  • وقتی فعالیتهای بازاریابی در جهاتی جداگانه و بطور مستقل از هم کار می‌کنند و بحث بودجه مطرح است و اولویت‌بندی آنها بطور عینی دشوار است.
  • هنگامی که انواع مختلفی از طرحهای بازاریابی اجرا می‌شوند و سخت است که تعیین کنیم کدامیک واقعا روی نتایج مالی اثرگذار هستند.
  • هنگامی که بودجه بازاریابی براساس هزینه‌های سال گذشته تعیین شده و نه بر اساس اهداف شرکت.
  • وقتی بررسی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و تعیین ارتباط بین ارزشهای قابل درک برند و درآمد دشوار است.

بکارگیری و پایش این شاخصها سازمان را قادر می‌سازد تا مهمترین شاخص مالی برند، یعنی ارزش برند و نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برند، را مورد اندازه‌گیری قرار دهد. این مرکز با طراحی کارت امتیازی برند این امکان را به کسب و کار شما می‌دهد تا وضعیت برند را در بازار (از لحاظ ارزش مالی برند، ارزش احساسی برند و نیز اثرگذاری ارتباطات برند) کنترل و پایش نمایید.

 

کارت امتیازی برند

BSC کمک می‌کند تا رابطه رضایت مشتری و رشد سود برای کسب و کار شما تعیین گردد. اینکه کدام عناصر و اجزاء ارزش برند بیشترین تاثیر را روی رشد مصرف دارند، کدام نوع از کانالهای ارتباطی بیشترین اثرگذاری را روی آگاهی مصرف کننده دارند و همچنین چه عواملی بهترین تاثیرگذاری مثبت را روی WOM در تبلیغات مصرف کننده دارند.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم