پذیرش در بورس‌‌های بین‌‌المللی

پذیرش در بورس بین‌المللی

پذیرش در بورس‌های بین‌المللی شرکت‌ها، علاوه بر اینکه به گسترش بازار سرمایه و تقویت تأمین مالی شرکت‌ها می‌انجامد، دارای مزایای متعددی برای ناشر، متقاضی پذیرش و سهامداران آن است. بنابراین، ورود به بورسهای بین المللی یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های شرکت‌ها بمنظور کسب سودآوری و افزایش رشد اقتصادی است. از اینرو، برای ورود شرکت به بازار بورس هر کشور نیازمند احراز شرایط خاص مورد نظر مصوب سازمان بورس اوراق بهادار خاص کشور مدنظر خواهد بود.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا، پیشروترین مرکز ارزشگذاری در ایران و پارتنر رسمی و انحصاری شرکت Intangible Business انگلستان، شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس های بین‌المللی (با تمرکز بر بورس لندن) را در عملی نمودن تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق کارشناسان پذیرش یاری می‌رساند.
روش انجام کار:

  • تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در بازار بورس هدف از طریق بکارگیری استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی حسابداری، حسابرسی و گزارش‌دهی مالی
  • تهیه گزارش‌ها و صورت‎های مالی شرکت از طریق بکارگیری استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی حسابداری، حسابرسی و گزارش‌دهی
  • فراهم آوردن مقدمات و الزامات رتبه‌بندی اعتباری و ارائه ریسک اعتباری شرکتها و نهادها

نتایج مورد انتظار:

  • ورود به بورس‌های بین‌المللی
  • افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری برای شرکت
  • ورود و نقش‌آفرینی در بازار همراه است با مقوله رشد و توسعه پایدار شرکت
  • توانایی ادغام با سایر شرکت‌های بین‌المللی
  • رشد اقتصادی کشور از طریق پررنگ شدن نقش بازار سرمایه از طریق کارآفرینی، اشتغال، تولید و صادرات

حوزه خدمت:

  • شرکت‌های متقاضی افزایش دامنه فعالیت‌‌های سرمایه‌گذاری‌ و تجاری
  • متقاضیان ورود به بورسهای بین المللی
ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم