هزینه خرید برند

هزینه خرید برند

هزینه خرید برند

هزینه خرید برند – مدیران بنا به انگیزه‌های مختلفی از جمله هم‌افزایی در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام، ملاحظات مالیاتی و متنوع‌سازی تصمیم به استراتژی تصاحب و ادغام شرکت‌ها می‌نمایند. شرکتی که تصمیم به خرید دارایی و یا بنگاه دیگری می‌گیرد، باید قیمت واقعی و ارزش اقزوده اقتصادی آتی آن را محاسبه نماید. از اینرو کارشناسان این حوزه از خدمات مرکز، وظیفه ارزیابی و صحت سنجی قیمت ارائه شده به همراه ارزش اقتصادی را  برعهده دارند.

مراحل نقل و انتقال علامت تجاری:

  • استعلام دفترخانه اسنادرسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن و صحت نام تجاری مورد نظر
  • امضای صلحنامه انتقال قطعی نام تجاری در دفترخانه اسناد رسمی
  • چاپ آگهی نقل وانتقال در روزنامه رسمی کشور

نحوه دریافت و پرداخت وجوه نقل و انتقال:

  • ابتدا ۱۰% قرارداد بعنوان پیش پرداخت جهت انعقاد قرارداد و دریافت استعلام
  • مابقی مبلغ در دفتر اسناد رسمی هنگام امضای سند نقل و انتقال
ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم