گروه شرکت

ما گروه ارزشگذاری برند ویرا هستیم

بهره‌مندی از دانش و تجربه بین‌المللی و سوابق چندساله متخصصین مرکز توانسته است این مرکز را در بین رقبای خود متمایز ساخته و هم اکنون این مرکز به عنوان رهبر بازار، معتمدترین و با سابقه‌ترین باشد. از اعتماد شما سپاسگذاریم.

مزایا مرکز ویرا:

  • برخورداری از سوابق و تجربیات ارزشمند و منحصر به فرد از مزایا مرکز ویرا به شمار می رود
  • وجود همکاری پیوسته و منسجم کاری در خصوص اجرای پروژه با استفاده از دانش فنی، تواناییهای اجرایی و شناخت محیط کسب و کار ایران، در نظرگرفتن شرایط فرهنگی و بومی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی انجام شده در این خصوص.
  • اتصال به شبکه جهانی و وجود تجربیات بین‌المللی در خصوص خدمات مدیریت و مشاوره برند در صنایع مختلف با همکاری شرکاء بین‌المللی.
  • در اختیار داشتن متدلوژی، مدل و ابزارهای تجاری تحلیل و ارزش‌گذاری
  • معتبر بودن فرآیند و گزارشهای ارزش‌گذاری از دید بسیاری از نهادهای داخلی نظیر سازمان خصوصی‌سازی، حسابداران رسمی، بانکها، بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری.
  • معتبر بودن فرآیند ارزش‌گذاری از دید بسیاری از سازمانهای بین‌المللی نظیر ISO، SEC، IRS، Takeover Panel, HMRC و بسیاری از موسسات مالی و محاکم قضایی.
  • قابلیت ارزش‌گذاری بر اساس استاندارد مالی , IVSC, US GAAP, IFRS. (استاندارد بین‌المللی و پذیرفته شده در ایران)
  • بهره‌گیری از تیم متخصص و حرفه‌ای با تجربه.
  • بهره‌گیری از یک چهارچوپ (Framework) ساده و شفاف و قابل استناد آنالیز برند.
  • دارابودن مجوز و ارائه گواهینامه معتبر ارزش برند بر اساس استاندارد ISO10668 Brand Value