طرح توجیه اقتصادی

طرح توجیه اقتصادی

طرح توجیه اقتصادی – این مفهوم از واژه انگلیسی Feasibility study، به معنی امکان سنجی گرفته شده‌ است که به ارزیابی و تحلیل ظرفیت بالقوه پروژه یا بنگاه پیشنهاد شده می‌پردازد. همانطور که از نام آن برمی‌آید، در مطالعات امکان سنجی به آنالیز فنی و اقتصادی یک ایده، طرح می‌پردازد. این ارزیابی بر مبنای تحقیق و بررسی جامع و بمنظور پشتیبانی از فرایند تصمیم‌گیری انجام می‌شود.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا، مطالعات امکان سنجی برای توجیه پذیری طرح (شناسایی و کمی سازی سود مورد انتظار سازمان) را از طریق بررسی و مطالعه حیطه‌های مختلف مطالعه بازار، فنی، اقتصادی، قانونی، عملیاتی و زمانبندی میسر می‌سازد.

روش انجام کار:
• مطالعه بازار بمنظور تحلیل بازار و شناسایی هزینه‌های فرصت
• استفاده از نظرات خبره و کارشناسان ارشد جهت پیش‌بینی و بررسی‌ مشکلات احتمالی آتی
• ارزیابی اقتصادی و آنالیز بازگشت سرمایه طرح پیشنهادی

طرح توجیه اقتصادی

نتایج مورد انتظار:
• تمرکز روی پروژه و مشخص شدن جایگزین‌ها
• کاهش جایگزین‌های تجاری
• شناسایی فرصت‌های جدید در طول فرآیند تحقیق و بررسی
• شناسایی دلایلی برای عدم انجام پروژه
• افزایش احتمال موفقیت از طریق شناسایی و تعدیل عواملی که روس پروژه تأثیرگذار هستند.
• کسب اطلاعات کمی بمنظور تصمیم‌گیری
• تهیه مستندات تجاری در طول فرآیند تحقیق و بررسی
• کمک به جذب سرمایه‌های نقدی
• کمک به جذب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری

حوزه خدمت:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه‌گذاری، شروع یا توسعه فعالیت تجاری مطمئن و هدفمند را دارند.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم