شرکت آزمایی (Due Diligence)

شرکت آزمایی (Due Diligence)  فرآیندی است که در طی آن یک واحد تجاری از دیدگاه سرمایه‌گذار مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار می‌گیرد. هدف از این راستی آزمایی، کنکاش عملکرد بنگاه از زوایا و ابعاد مختلف می‌باشد که نتیجه آن جهت تصمیم‌گیری برای خرید (ادغام و تحصیل شرکتها)، سرمایه‌گذاری، پرداخت وام و تسهیلات، مشارکت اقتصادی، تصدی مشاغل مدیریتی، عرضه عمومی و خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار، ارزیابی حاکمیت شرکتی، ارزیابی فرآیندها و واحدهای سازمانی می‌باشد.

 

گزارشات شرکت آزمایی مرکز ارزشگذاری ویرا، اصولا توسط نهادها و افراد زیر می‌تواند مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 1. سرمایه‌گذاران و ارزیابان سهام
 2. سازمان خصوصی‌سازی به منظور اصلاح ساختار بنگاه
 3. مشاوران سرمایه‌گذاری و ارزیابان و عرضه کنندگان سهام
 4. مدیران ارشد اجرایی (در زمان تصدی مدیریت شرکت و زمانی که بخواهند بدانند که چه چیزی را مدیریت می‌کنند، یا در زمانی که یک شغل جدید به آنها پیشنهاد شده است)
 5. موسسات مالی و اعتباری و وام‌دهندگان
 6. سازمانهای و نهادهای ناظر بر فعالیتهای شرکتهای تابعه (بیمه مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی

فرآیند شرکت آزمایی مرکز ارزش‌گذاری ویرا بطور کلی موارد زیر مورد ارزیابی قرار می‌دهد، البته این موارد با توجه به کسب و کار و انگیزه کارفرما از شرکت آزمایی بسته به تناسب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

 1. ساختار مدیریت
 2. هیئت مدیره
 3. ساختار حاکمیت شرکتی
 4. ساختار مالکیت و سرمایه
 5. ارزیابی اطلاعات و گزارشات مالی و عملکردی
 6. رقابت‌پذیری
 7. بازاریابی، فروش و توزیع
 8. تدارکات، لجستیک و زنجیره تامین
 9. تولید و عملیات
 10. قیمت‌گذاری
 11. تبلیغات
 12. برند و هویت سازمانی
 13. محصولات و خدمات
 14. خدمات پس از فروش
 15. تحقیق و توسعه و نوآوری
 16. فناوری و تکنولوژی
 17. بازارها و مشتریان
 18. مدیریت منابع انسانی
ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم