سبد برند

سبد برند (Brand Portfolio)

یکی از تکنیک‌هایی است که بسیاری از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند، یعنی محصولات خود را تحت چند برند به بازار عرضه می‌کنند و با افزایش تنوع محصولات و برندها، ریسک بهره‌گیری از یک برند را کاهش می دهند. ما بر این باور هستیم که بسیاری از شرکتها از یک استراتژی مناسب و زیربنایی برای دستیابی به حداکثر ظرفیت سبد برند خود در کسب و کارشان برخوردار نیستند در صورتی که استفاده از سبد برند در شرایط خاص می تواند به حفظ برندشان کمک شایانی کند. مثال زیر اهمیت این موضوع را روشن می‌کند که سبد برند تا چه میزان می‌تواند وسیع باشد، بدون اینکه لازم باشد مشتریان چنین موضوعی را مطلع باشند:

مرکز ارزشگذاری برند ویرا با بهره‌مندی از تجربه شرکاء بین‌المللی خود و متخصصین استراتژی و برندسازی توانسته است در شناسایی راهبردها و الزامات ایجاد سبد برند و نیز ارزیابی اقتصادی سبد برندهای موجود، در کنار شرکت‌های ایرانی قرار گیرد.

سبد برند

مزایای استفاده (نتایج مورد انتظار):
استفاده از سبد برند این امکان را به شرکت شما می‌دهد تا در بازارهای جدید خطر کند و آزادی عمل خاصی به شما می بخشد تا به هر جا و در هر موقع و برای هر مشتری خاص که می خواهید، بروید.
از آنجا که هر برند مستقل از دیگری است، بازتاب عدم موفقیت یک برند، تهدیدی علیه برندهای دیگر و نام شرکت نخواهد بود.
فضای بیشتری از بازار و فروشگاه ها را محصولات شرکت شما به خود اختصاص می دهد که متناسب با تعداد برندها خواهد بود.

روش انجام کار:
در گام اول کسب و کار و محصولات یا خدمات شرکت شما شناسایی و سپس بازار و برندهای موجود و جایگاه شما نسبت به آن بررسی و موقعیت‌یابی می گردد. پس از تعیین جایگاه شما در بازار، شاخص‌ها و استراتژیهای مناسب و مورد نیاز برای ایجاد یک سبد برند متناسب با موقعیت شما را ارائه خواهیم نمود. نمودار زیر روند بررسی و ارزیابی این حوزه را نمایان می‌سازد: