آنالیز ساختار سرمایه

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه – تعادل هزینه و سرمایه از موضوعات مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذران است، که به آن نرخ بازگشت سرمایه (Rate on Investment) گفته می‌شود. در دنیای اقتصادی، این آنالیز معیاری برای سنجش اثربخشی و موفقیت پروژه از میان معیارهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای است که به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد تا عملکرد سرمایه‌گذاری را ارزیابی و مقایسه نماید.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا ، با علم به این موضوع که عمده‌ترین کاربرد آنالیز بازگشت سرمایه توجیه افزایش سرمایه و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در یک شرکت است؛ با شرکت‌های داخلی همکاری می‌نماید.

روش انجام کار:

• تخمین ارزش آتی جریان‌های نقدی بوسیله تجزیه و تحلیل‌های بنیادین
• تکنیک‌های اقتصاد مهندسی

نتایج مورد انتظار:

• مبنای سنجش توانایی شرکت در پرداخت سود سهام، بهره و پرداخت بدهی‌ها
• حداقل مدت زمان مورد نیاز جهت بازگشت سرمایه اولیه
• ارزیابی اقتصادی یا غیراقتصادی بودن پروژه

حوزه خدمت:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه‌گذاری، شروع یا توسعه فعالیت تجاری مطمئن و هدفمند را دارند.

لیست برندهای ارزشمند ایران ۱۳۹۶

می خواهم در لیست برندهای ارزشمند ایران حضور داشته باشم.