رتبه‌بندی برند

رتبه‌بندی برند

رتبه‌بندی برند – در دنیای پر رقابت امروزی که تمام بنگاه های کوچک و بزرگ خواهان تمایز چشمگیر برند و محصولات خود هستند، یک برند قدرتمند (برندی با رتبه‌ی بالاتر)، ابزاری قدرتمند برای شکست رقبا محسوب می شود.

این مرکز بر این باور است که برخورداری از رتبه ی بالاتر برند، در موفقیت کسب و کار، کارگشاست و تصورات سازمان از فعالیتهای آتی و خلاقیتها را در جهت ارزش آفرینی کسب و کار، هدایت می کند.

برندهای برتر هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر می انگیزند. مصرف کنندگان به آنها اطمینان دارند و بیش از برندهای دیگر انتظار خلق ایده های برتر و نو آورانه در محصولاتشان را خواهان هستند و نیزحاضر به پرداخت اضافه بها برای آن هستند.

رتبه‌بندی برند صنایع می‌تواند از منظرهای مختلف مثل ارزش برند، آگاهی از برند، سهم بازار و … صورت پذیرد. اما جامع‌ترین روش، روش ارزش اقتصادی برند است.

از مزایای برندهای قدرتمند، اعتماد، آسایش و وفاداری بیشتر مشتری است که نتایج مهم زیر را به همراه خواهد داشت:

تصویر ذهنی بهتر نسبت به رقبا
پاسخ مثبت و مطلوب به افزایش قیمت
معاملات و حمایت های بیشتر (تکرار خرید)
از دیگر مزایای این برندها،حاشیه سود بالاتر، آسیب پذیری کمتر برند نسبت به فعالیتهای بازاریابی رقبا و بحرانهای بازاریابی، افزایش اثربخشی ارتباطات بازاریابی و نیزآزادی عمل و فرصتهای گسترش برند می باشد.
این مرکز رتبه‌بندی برند را براساس محاسبه‌ی ارزش برند طبق مدل اختصاصی و بومی شده شرکت Intangible Business تحت عنوان الگوی ارزش‌ گذاری مدل تعالی برند مبتنی بر  GOA و BSC تعیین می‌نماید.

مقوله رتبه‌بندی برند از مهمترین چالشهای فضای مدیریت برند در کشور است. در چند سال اخیر بنگاهای مختلف بنا به نیازهای تبلیغاتی و مدیریتی خود در طرحها و برنامه‌های رتبه‌بندی مختلف (۱۰۰ برند برتر، قهرمانان برند، قهرمانان صنعت، برندهای برتر استانی و …) اعم از داخلی و خارجی شرکت کرده‌اند.

متاسفانه اکثر این طرحها صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و در آنها هیچ‌گونه مدل علمی مستحکمی پیاده‌سازی نشده است.
برخی از طرحها هم مقوله‌رتبه بندی را تنها از یک وجه (مثلا فروش) مورد توجه قرار داده‌اند. برخی دیگر هم مدلهای آماری و پرسشنامه را مبنای رتبه‌بندی قرارداده‌اند که متاسفانه جامعه آماری آنها هم بسیار محدود بوده است. نکته قابل توجه دیگر اینست که در مدلهای آماری ما به دنبال رفتار مشتری و مصرف‌کننده هستیم و نه صرفا نظرسنجی. پرسشنامه تنها نظر مصرف‌کننده را منعکس می‌کند.

مرکز ارش‌گذاری برند مقوله رتبه‌بندی را همانند سرویس پایش برند بر اساس مدل ممیزی ۳۶۰ درجه انجام می‌دهد. بدین صورت که یک برند از ۳ وجه مالی، بازار و رفتاری مورد آنالیز قرار می‌گیرد و شاخصها در این سه گروه تدوین و عدد‌گذاری می‌شوند. در مقوله رتبه‌بندی همه شاخصهای کیفی به پارامترهای کمی تبدیل شده و در نهایت امتیاز ویژه برند محاسبه می‌گردد.
عمدتا طرحهای رتبه‌بندی به دو دسته طرحهای رتبه‌بندی عمومی و طرحهای رتبه‌بندی خاص صنعت تقسیم می‌شوند. نکته بسیار مهم اینست که در طرحهای عمومی مدلها بیشتر بر ارزش مالی برند استوار و در مدلهای خاص صنعت وجه‌های بازار و رفتاری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم