حل اختلاف و دعاوی

حل اختلاف و دعاوی

حل اختلاف و دعاوی

حل اختلاف و دعاوی – کارشناسان مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا به عنوان کارشناس خبره (Domain Expert)، به منظور حل اختلاف و دعاوی مطرح شده در حوزه برند، مالکیت فکری و حقوق مالکیت معنوی، نظریات و گزارشات کارشناسی خود (Expert Evidence) را ارائه می‌دهند. حوزه‌های نظریات و گزارشات این مرکز در دعاوی عبارتند از: امور مالی و سرمایه‌گذاری برند و دارایی نامشهود، مالکیت فکری و ثبت اختراع، فناوری و مالکیت فکری، دعاوی مربوط به قراردادهای جوینت ونچر(Joint venture)، دعاوی مربوط به نمایندگی تجاری و حق‌الامتیاز و لیسانس.

خدمات حقوقی این مرکز در رسیدگی قضایی در تمام مراجع قضایی از دادگاه بدوی تا تجدیدنظر در تمام مراحل رسیدگی از تهیه دادخواست و لوایح تا شرکت در جلسات دادگاه ارائه میگردد.
رویکرد مرکز در حل و فصل قضایی دعاوی با پایبندی به اصل شفافیت و صداقت و ارائه نظر تخصصی کارشناسی می‌باشد. با نظر به اینکه رسیدگی قضایی دعاوی تنها جزئی از استراتژی تجاری موکلین ما بویژه شرکت‌های تجاری، موسسات مالی و بانک‌هاست، کارشناسان مرکز با ارائه خدمات حقوقی در زمینه رسیدگی قضایی گزینه‌هایی مانند میانجیگری، مذاکره و حل و فصل مسالمت‌آمیز و سازش و جبران خسارت به موکلین و مشتریان خود را در انتخاب بهترین گزینه مساعدت می‌نماید.

در حال حاضر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران از سوی قوه قضاییه به‌عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و معنوی تعیین شده است.