حوزه حقوقی و قانونی

حوزه حقوقی و قانونی

ممیزی هزینه تملک


مدیران بنا به انگیزه‌های مختلفی از جمله هم‌افزایی در راستای افزایش ثروت صاحبان سهام، ملاحظات مالیاتی و متنوع‌سازی تصمیم به استراتژی تصاحب و ادغام شرکت‌ها می‌نمایند.

بیمه برند


بیمه دارایی است که ریسک از دست دادن را از فرد بیمه‌گذار به بیمه‌گر منتقل می‌نماید. از آنجایی که برند سرمایه یا دارایی فرد است، پوشش ریسک و مقابله با خطرات احتمالی در رابطه با برند و کسب و کار شخص از اهمیت بالایی برخوردار است.

کارشناسی در محاکم قضایی


حضور کارشناسان متخصص و خبره برند در حوزه حقوقی و قانونی و محاکم قضایی از دیگر خدمات مرکز ارزش‌گذاری برند می‌باشد

حل اختلاف و دعاوی


کارشناسان مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا به عنوان کارشناس خبره (Domain Expert)، به منظور حل اختلاف و دعاوی مطرح شده در حوزه برند، مالکیت فکری و حقوق مالکیت معنوی، نظریات و گزارشات کارشناسی خود (Expert Evidence) را ارائه می‌دهند.

پرداخت دیون و ورشکستگی


هرگاه شرکتی توانایی پرداخت دیون و تعهدات مالی خود را نداشته باشد، می‌تواند با اجاره، لیزینگ و یا واگذاری بخش یا تمامی مالکیت برند و یا سایر داراییهای معنوی در ازای بدهی‌های مالی خود، از ورشکستگی و انحلال جلوگیری نماید

ممیزی حقوق مالکیت معنوی


راهکاری برای حمایت حقوقی، حصول توافقات، حل دعاوی و زمینه‌ساز صدرو رای در مراجع قضایی.