حوزه تحلیلی

خدمات حوزه تحلیلی

در حوزه تحلیلی خدماتی که شما را در طراحی منشور هویت برند و شرکت آزمایی یاری می‌رسانند، به صورت زیر می‌باشند:

تحلیل کارت امتیازی


برندهای موفق در فضای رقابت امروزی، تنها پس از انجام یک پروسه ارزیابی و پایش ۳۶۰ درجه است که می‌توانند از فرصتها برای بهبود نقاط قوت خود استفاده کرده و از تهدیدها مصون باقی‌ بمانند.

تحلیل کارت امتیازی

شرکت آزمایی (ِDue Diligence)


شرکت آزمایی یا Due Diligence فرآیندی است که در طی آن یک واحد تجاری از دیدگاه سرمایه‌گذار مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار می‌گیرد. هدف از این راستی آزمایی، کنکاش عملکرد بنگاه از زوایا و ابعاد مختلف می‌باشد.

آنالیز سلامت برند


پزشکان به ما توصیه می‌کنند که بطور منظم چکاپ شویم حتی اگر احساس سلامت کامل داریم. این در مورد برندها هم ضروری است زیرا برند، مهمترین دارایی مولد یک کسب و کار است.

سنجش تصویر ذهنی


تصویر ذهنی از برند، ادراکی است که در ذهن شکل می‌گیرد. شخصیت و هویت یک کسب و کار با برند آن است که بیادماندنی می‌شود زیرا برندها نیز همانند انسانها بر پایه رفتار و شخصیت‌هایی بنا شده‌اند که هر چه شخصیت آن قویتر باشد، تصویر ذهنی از آن نیز قویتر است و با مرور زمان این صفات و ویژگیهای شخصیتی بین برند و مشتریانش بصورت یک اشتراک در می‌آید.

منشور هویت برند


امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه، برای سازمان و محصولات آن ارزش می‌آفرید؛ زیرا نام تجاری عنصر مهم و نامشهود در راستای ایجاد تصویری ماندگار در ذهن مصرف کننده است. در واقع، حصول به این هدف از طریق پایبندی به ارزش‌ها و اصول در نظر گرفته شده خواهد بود.

تحلیل بازار


تحقیقات بازاریابی ابزاری قدرتمند برای یاری رساندن به مدیریت برای تصمیم گیری ، حل مسائل و یا فرصتهای مرتبط با بازار و از ابزارهای مهم در مدیریت برند محسوب می شود.