حوزه ارزشگذاری

حوزه ارزشگذاری

ارزشگذاری برند


 امروزه برند بخش ارزشمندی از سرمایه و ثروت یک بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌آید و کنترل آن جزء فعالیتهای استراتژیک سازمانی می‌باشد.

ارزشگذاری دارایی فکری


ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود (اعم از برند، دانش فنی، فناوری، دارایی فکری، حقوق مالکیت معنوی و …) با وجود اینکه ماهیت فیزیکی ندارند اما به عنوان یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم در تولید ثروت و سودآوری بحساب می آیند. این نوع دارایی‌ها از منابع بلند مدت در ایجاد ارزش برای هر کسب و کاری محسوب می‌شوند.

ارزشگذاری حقوق مالکیت معنوی


حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Or Intangible Asset Rights)، عمدتآَ به موضوعاتی اطلاق می‌شود که زاییده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست.

ارزشگذاری لیسانس و پروانه


حق لیسانس‌ (حق‌الامتیاز) و پروانه‌ها، مجوزهایی برای فعالیت، استفاده و یا ارائه محصول و خدمتی توسط یک فرد، شرکت یا نهاد؛ تحت اجازه مالک اصلی و یا نظارت دستگاه نظارتی می‌باشند

ارزشگذاری سهام


عموما تعیین ارزشهای جاری اقلام ترازنامه واحد تجاری به دوره های تورم مربوط میباشد.

ارزش روز جریانات نقدی آتی


یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که بمنظور ارزش‌گذاری یک فعالیت، طرح، سهم یا پروژه انجام می‌گیرد، شناسایی و تخمین جریانات نقدی آتی با کمترین میزان خطای ممکن و محاسبه ارزش فعلی آنها با استفاده از نرخ هزینه سرمایه است.

ارزشگذاری طرح ها و پروژه ها (استارت آپ)


ارزشگذاری طرح‌ها و پروژه‌ همواره یکی از دغدغه‌‌های میان سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌باشد، در مواردی که طرح‌ها و پروژه ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌اند و یا حتی در مراحل ابتدایی (پروانه و مجوز) هستند این چالش‌ها بسیار جدی‌تر می‌باشند.

مهندسی ارزش برند


یک مدیر برای مقایسه اقتصادی پروژه ها باید با استفاده از تکنیکهای اقتصاد مهندسی اقتصادی ترین پروژه را تعیین نماید. بدین منظور تعیین سهم برند از جریانات نقدی فعلی و پیش بینی جریانات نقدی آتی آن، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیمات اقتصادی مورد نیاز است.

کاربرد ارزشگذاری

  • کشف ارزش واقعی دارایی‌ها و سهام

  • کشف ارزش واقعی دارایی‌ها و سهام

  • درج ارزش در صورتهای مالی

  • تامین منابع مالی و جذب شریک تجاری

  • ارزش‌گذاری سهام و ورود به بورس

  • اخذ وام و تسهیلات بانکی

  • پرداخت خسارت، دیون و ورشکستگی

  • استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی

  • برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت برند