جدول ارزش برندهای جهانی

جدول ارزش برند‌های جهانی ۲۰۱۶

جدول ارزش برندهای جهانی شامل اطلاعات منتشر شده توسط سه موسسه بین‌المللی ارزشگذاری (اینتربرند، فوربس/فوربز و برند فایننس) در سال ۲۰۱۶ می باشد که برای مطالعه و مقایسه توسط برندایندکس جمع‌آوری شده است. این جدول ۱۰۰ برند از گران‌قیمت ترین برندهای جهان را در سالهای ۲۰۱۶ نشان می دهد.

جدول مقایسه ارزش برند‌های جهانی

جدول--ارزشگذاری-برندهای-جهانی

فوربس/فوربز لیست ارزش ۱۰۰ برند‌ از گران‌قیمت‌ترین برندهای سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد.

جدول زیر مقایسه ۵۰ برند برتر جهان در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بر اساس ارزشگذاری فوربس/فوربز است که توسط برندایندکس جمع‌آوری گردیده است.

 

جدول مقایسه ارزش برند‌های جهانی

مرکز ارزشگذاری برند ویرا، فوربز، برندهای جهانی