سنجش تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی برند

مجموعه‌ای است از اصلی‌ترین باورها از برند

تحلیل اختلاف میان نقطه موجود و مطلوب از تصویر ذهنی برند و راهگشای تصمیمات لازم برای تغییر، تحول و بهبود تصویر ذهنی از برند

تصویر ذهنی برندتصویر ذهنی از برند

ادراکی است که در ذهن شکل می‌گیرد. شخصیت و هویت یک کسب و کار با برند آن است که بیادماندنی می‌شود زیرا برندها نیز همانند انسانها بر پایه رفتار و شخصیت‌هایی بنا شده‌اند که هر چه شخصیت آن قویتر باشد، تصویر ذهنی از آن نیز قویتر است و با مرور زمان این صفات و ویژگیهای شخصیتی بین برند و مشتریانش بصورت یک اشتراک در می‌آید.
در دنیای رقابت امروزی، با فراوانی و تنوع کالاها و خدمات و گسترش رقابت و تحولات فناوری، مسئله دشواری انتخاب و دستیابی به ارزش‌های بیشتر مطرح می‌گردد. در چنین فضایی برندهایی موفق هستند که بتوانند ارزشهای بیشتری برای مشتریان خود بوجود آورند و دلایل بیشتری به مشتری ارائه دهند تا آنها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب کنند. مشتری قبل از خرید محصول، انتظاراتی دارد که بر مبنای تصویر ذهنی او شکل گرفته که این تصویر ذهنی از تجربه قبلی خرید خود و یا تجربه کسانی که با مشتری رابطه نزدیک دارند و یا تبلیغات، شکل می‌گیرد.
مسئله ایجاد یک تصویر ذهنی مطلوب در شرکتهای نوپا و شرکتهای نوآور، که باید برای حضور موثر در بازار و معرفی خود انرژی زیادی صرف کنند، بسیار مهم و ضروری است. از مهمترین مسائل استراتژیک که مدیران شرکتها با آن مواجه هستند، ترسیم و سنجش جایگاه و تصویر ذهنی از برند و کسب و کارشان نزد مخاطبان مختلف از جمله سهامداران، مشتریان و حتی کارکنانشان است.

تصویر ذهنی صحیح از برند،

مسیر شرکت را در کوتاه مدت و در فضای آتی صنعت آن تعیین می نماید. ما با تعیین منشور هویت برند، علاوه بر تعیین تصویر ذهنی فعلی مشتریان از کسب و کار شما، مهمترین مزیت و نقاط قوت کسب و کار، الزامات استراتژیک بازار، میزان ارتباطات برند با ذینفعان و نیز میزان رقابت پذیری کسب و کار را تعیین می‌کنیم.
متخصصان مجرب ما در این مرکز با استفاده از ابزارهای تحلیل بازار، به شناسایی عوامل موثر بر تصویر ذهنی و میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل بر انتخاب برند می‌پردازند و براساس شاخصهای بدست آمده، منجر به تدوین منشور هویت و تصویر ذهنی برند شرکت می‌گردد.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم