تحلیل ریسک

تحلیل ریسک

تحلیل ریسک

تحلیل ریسک سبب می‌شود که اجرا یا عدم اجرای پروژه با دلایل موجه همراه باشد و درک و تجسم مناسبی از کسب و کار را امکان پذیر ‌نماید. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند؛ از اینرو شناسایی و آمادگی برای اقدامات لازم جهت مقابله با خطرات احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

ریسک چیست؟

واژه ریسک به معنی امکان از دست رفتن ارزش است. ریسک حاصل از عدم وجود قطعیت و شفافیت در دنیای واقع است. آنالیز ریسک تکنیکی است که مرکز ارزشگذاری ویرا برای شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌ها و عواملی که ممکن است موفقیت یک پروژه یا دستیابی به یک هدف را به مخاطره بیندازند، مورد استفاده قرار می‌دهد.

تحلیل ریسک سبب می‌شود که اجرا یا عدم اجرای پروژه با دلایل موجه همراه باشد و درک و تجسم مناسبی از کسب و کار را امکان پذیر ‌نماید. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش دارایی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد. بنگاه‌ها در معرض انواع مختلف ریسک قرار دارند؛ از اینرو شناسایی و آمادگی برای اقدامات لازم جهت مقابله با خطرات احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا، پیشروترین مرکز ارزشگذاری در ایران و پارتنر رسمی و انحصاری شرکت Intangible Business انگلستان، با امکان دسترسی به روش‌ها و متدلوژی‌های نوین به شناسایی و ارائه راهکارهای مقابله با ریسک‌های مختلف تجاری می‌پردازد.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم