تحلیل بازار برند

تحلیل بازار برند

تحلیل بازار برند تحقیقات بازاریابی ابزاری قدرتمند برای یاری رساندن به مدیریت برای تصمیم گیری ، حل مسائل و یا فرصتهای مرتبط با بازار و از ابزارهای مهم در مدیریت برند محسوب می شود.

تحلیل بازار برند به شرکتها در امور زیر کمک خواهد کرد:

  • وقتی که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در اختیار شرکت نیست
  • شرکت چند راه پیش رو دارد و نمی داند کدامیک را انتخاب کند
  • مشکلاتی مانند کاهش سهم بازار یا ضعف توزیع وجود دارد
  • شرکت بدنبال سنجش و ایجاد رضایت مشتری است
  • شرکت بدنبال کسب مشتریان جدید و گرفتن بازارهای جدید است

شرکت بدنبال ایجاد فعالیت جدیدی مثل عرضه ی محصول جدید است یا قصد طراحی و اجرای برنامه ی مناسب عناصر آمیخته بازاریابی P 4 را طبق نیاز مشتریان بالقوه در بازار هدف دارد
شرکت ها نباید نقش تحقیقات بازاریابی را در طراحی و اجرای استراتژی برند، نادیده بگیرند زیرا این بخش از تحقیقات تاثیرگذاری بیشتری بر روی تصمیم های استراتژیک برند دارند.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا با فرایندی سیستماتیک و عینی به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات لازم برای یاری رساندن به کسب و کار شما و تعیین استراتژی های بازاریابی مناسب می پردازد.
به کمک تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی، بازار و رقبا تحلیل می شود و سپس می توان از فرصت ها و نقاط قوت خود کمال استفاده را نمود و همچنین تهدیدات و نقاط ضعف خود را مهار کرد.
به کمک تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی می توانید مشتریان، مصرف کنندگان، شبکه توزیع و فروش را بهتر شناسایی نمایید.
تحقیقات بازاریابی ابزاری قدرتمند برای یاری رساندن به مدیریت برای تصمیم گیری ، حل مسائل و یا فرصتهای مرتبط با بازار و از ابزارهای مهم در مدیریت برند محسوب می شود.
تحقیقات بازاریابی به شرکتها در امور زیر کمک خواهد کرد :

  • وقتی که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در اختیار شرکت نیست
  • شرکت چند راه پیش رو دارد و نمی داند کدامیک را انتخاب کند
  • مشکلاتی مانند کاهش سهم بازار یا ضعف توزیع وجود دارد
  • شرکت بدنبال سنجش و ایجاد رضایت مشتری است
  • شرکت بدنبال کسب مشتریان جدید و گرفتن بازارهای جدید است

شرکت بدنبال ایجاد فعالیت جدیدی مثل عرضه ی محصول جدید است یا قصد طراحی و اجرای برنامه ی مناسب عناصر آمیخته بازاریابی۴p را طبق نیاز مشتریان بالقوه در بازار هدف دارد
شرکت ها نباید نقش تحقیقات بازاریابی را در طراحی و اجرای استراتژی برند، نادیده بگیرند زیرا این بخش از تحقیقات تاثیرگذاری بیشتری بر روی تصمیم های استراتژیک برند دارند.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا با فرایندی سیستماتیک و عینی به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات لازم برای یاری رساندن به کسب و کار شما و تعیین استراتژی های بازاریابی مناسب می پردازد.

ما گروه ویرا هستیم
در ارزشگذاری برند، تعیین رتبه اعتباری و هوش تجاری همراه شما هستیم