بیمه برند

 

بیمه برند

بیمه برند – بیمه دارایی است که ریسک از دست دادن را از فرد بیمه‌گذار به بیمه‌گر منتقل می‌نماید. از آنجایی که برند سرمایه یا دارایی فرد است، پوشش ریسک و مقابله با خطرات احتمالی در رابطه با برند و کسب و کار شخص از اهمیت بالایی برخوردار است.

دارایی های فکری و برند نیز مانند سایر داراییهای ارزشمند یک بنگاه قابل بیمه نمودن است. در مقوله بیمه برند همانند سایر  بیمه‌نامه‌ها، بیمه‌گذار بایستی ابتدا ارزش مورد بیمه به همراه میزان ریسک و دوره خسارت‌پذیری آن را محاسبه نماید تا برند قابل بیمه شدن باشد.

 


مرکز ارزش‌گذاری برند خدمات تخصصی ارزش‌گذاری، تعیین ریسک و کارشناسی و ارزیابی مجدد برند را برای شرکتهای بیمه‌گذار انجام می‌دهد.

در این  سرویس شاخصهای تاثیرگذار در در فرآیند بیمه برند در  قالب کارت استاندارد بیمه برند بر اساس مدل تعالی مبتنی بر آنالیز بهای تمام شده برند و GOA طراحی و عددگذاری می‌شوند و در نهایت ارزش  برند در زمان بیمه و یا در زمان خسارت تعیین می‌گردد.