به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

نظرات و پیشنهادات شما برای ما حائز اهمیت است

برای پیوستن به کادر مجرب برند ایندکس رزومه خود را برای ما ارسال بفرمایید.

در صدد هستیم که با ارتقاع مطلوبیت محیط و شرایط کار و در راستای رسیدن به اهداف این مجموعه فضای ماندگاری برای نیروهای انسانی ایجاد کنیم.

آیین رفتار حرفه ای مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا بر اساس آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای خود که منطبق بر استاندارد رفتار حرفه‌ای فدراسیون بین‌المللی حسابداران می‌باشد، عمل می‌نماید. یکی از ویژگی‌های رفتار حرفه‌­ای این مرکز، سعی درحفظ منافع عمومی و تعهد به ارائه گزارش و نظرات مستقل و کارشناسی است.
از این رو مسئولیت این مرکز تنها به رضایت‌مندی کارفرمایان منحصر نمی‌شود. این مرکز در ارائه گزارشات خود از ابزارها، چارچوب‌های نظری، روش‌های علمی، تخصص و قضاوت حرفه‌ای خویش استفاده می­‌کند.

مزایا و پاداش

مزیت همکاری و فعالیت در برند ایندکس

  • ساختار فلت کاری
  • اعتقاد به روابط انسانی
  • وجود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران
  • محیط کاری مبتنی بر دانش
  • تخصص گرایی و ایجاد راهکارهای نوین کسب و کار
  • ایمن بودن محیط از نظر کاری
  • آرام و به دور از آلاینده های صوتی و محیطی
  • نبودن زمینه های بالقوه بروز حوادث کاری
  • سیستم دقیق و عادلانه پرداخت پاداش و پرداختهای انگیزشی
  • جذب، نگهداری و ارتقاع منابع انسانی

درباره

برند ایندکس

مرکز ازرشگذاری برند ویرا

موقعیت های موجود

موقعیت شغلی محل گروه تاریخ
کارشناس ارزشگذاری و تحلیلگر مالی دفتر مرکزی کمیته ارزشگذاری 14.10.2016
کارشناس تحقیق بازار و مطالعات اقتصادی دفتر مرکزی کمیته مطالعات کلان 10.05.2016
کارشناس روابط عمومی و توسعه بازار دفتر مرکزی بازاریابی و فروش 03.02.2017
نمایندگی بازاریابی و فروش شهرستان بازاریابی و فروش 10.01.2016