برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی بلند مدت اغلب به جای یکدیگر بکار می‌روند اما دارای تفاوتهای اساسی هستند. برنامه‌ریزی بلند مدت بر دیدگاه عقلایی (آرمان‌ها و اهداف- طرح‌ها و اقدامات- منابع موردنیاز) استوار شده است. در برنامه ریزی بلند مدت نقش تغییر و تأثیر محیط کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برنامه ریزی استراتژیک بر تغییر و شرایط محیطی متمرکز می‌شود و برای برخورد با آنها استراتژی‌های مناسب اتخاذ می‌کند. استراتژی برنامه، موضع، الگوی رفتاری،چشم انداز، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاه‌ها و جهت حرکت سازمان را نشان می‌دهد. استراتژی می‌تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی متفاوت تعریف شود.

برنامه‌ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه‌ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی‌هاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند عمر کوتاه یا بلند داشته باشد برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه‌ریزی بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد.

برنامه ریزی استراتژیک چگونه انجام میشود؟

برنامه ریزی استراتژیک یک فرایند است. اجرای این فرایند باید بر اساس مراحل مشخص و از پیش تعیین شده انجام شود. تعریف مراحل در قالب مدل انجام می‌شود. بسته به نوع سازمان، شرایط حاکم بر آن و . . . مدل‌های مختلفی از برنامه‌ریزی استراتژیک تهیه شده است. هر فرایند برنامه ریزی استراتژیک باید بر اساس یکی از این مدل‌ها اجرا شود.

 

brandindex strategy

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

مدیران را به سازمان علاقمند می‌کند.

تغییرات محیطی را به سازمان نشان می‌دهد.

در کسب درک روشن از سازمان به مدیران کمک می‌کند.

دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می‌دهد.

باعث هماهنگی و تفاهم در سازمان می‌شود.

آینده‌نگری را در مدیران تقویت می‌کند.

فرصت‌های پیش روی سازمان را مشخص می‌کند.

قالبی برای اجرای برنامه و کنترل فعالیتها ایجاد می‌کند

ما گروه ویرا هستیم

می خواهم در لیست برندهای ارزشمند ایران حضور داشته باشم