بازیافت رونق ارزش برند

بازیافت رونق ارزش برند

بازیافت رونق ارزش برند تاکتیکی ضروری و نیز دشوار و زمانبر برای شرکتهایی است که به نحوی در این محیط اقتصادی و پرتغییر، نتوانسته اند همراه با تغییرات اقتصادی و محیطی، تعامل خود را با مصرف کنندگان و سایر ذینفعان خود حفظ کنند. گاهی نیز ممکن است شرکتها بدنبال تغییرات کلی در مسیر حرکت خود باشند که در چنین مواردی ممکن است مفهوم برند قبلی، با مفهوم جدید برند بی ارتباط باشد و حتی شاید مانعی برای کسب موفقیت آنها به شمار رود.

ادغام و تفکیک شرکتها

غالبا در پی استراتژی تحصیل و ادغام (M&A) یعنی ادغام دو شرکت و نیز جدایی این شرکت ها از یکدیگر، یا خرید یک شرکت توسط سازمانی دیگر، استفاده از این خدمت برای تعریف مجدد برند های موجود و رونق آن مطرح می گردد. همچنین در برخی موارد برند به تولدی دوباره نیاز دارد و به دنبال راهی برای تجدید حیات برند قدیمی و فراموش شده ی خود است که نیاز به مدیریتی مجدد و متفاوت خواهد بود.

امروزه در کشور بسیارشاهد تضعیف و بعضا حذف برخی از برندهای شناخته شده در صنایع مختلف بوده و هستیم. برای مواجهه با چنین وضعیتی، این مرکز برای شرکت های تحت مشاوره ی خود، راهکارهای مناسب را پس از بررسی های متعدد و دقیق ، برای گذر از بحران و برقراری ارتباط موثر و مجدد با ذینفعان و نهایتا جلو گیری از افول برند فراهم می آورد.

از مزایای این خدمت، فرصتی دوباره در جهت رشد فروش محصول/خدمت شرکت است . با کمک متخصصین و با یک فرایند بازیافت اصولی می توانید مشتریان و سایر ذینفعان را به اعضائی وفادار تبدیل کنید و از مزایایی که یک مشتری وفادار برای شما به ارمغان خواهد آورد، کمال استفاده را ببرید.

پژوهشگران و مشاوران اقتصادی و بازاریابی این مرکز با بررسی محیط داخلی و بیرونی کسب و کار و شناسایی علل ضعف برند و تغییر رفتار ذینفعان و مصرف کنندگان، عوامل موثر و شاخص های اقتصادی برند را بطور کمی تعیین   می نمایند و بخش هایی را که نیازمند بهبود یا تغییر هستند تا رونق برند احیا گردد را با ارائه ی راهکارها به شرکت مورد مشاوره نشان خواهند داد.