تعیین ارزش واقعی کسب و کار

تعیین ارزش واقعی یک کسب و کار همیشه از مهمترین دغدغه‌های مالکان و شرکاء تجاری بوده و تعیین بهای اصلی سهام بنگاه همواره چالش برانگیز می‌باشد. ما در مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا با محاسبه ارزش فعلی و عواید آتی و محاسبه این دو به نرخ روز، ارزش واقعی یک کسب و کار را تعیین می‌نماییم.

اهمیت این موضوع در زمانی که شرکاء قصد جداشدن از یکدیگر را داشته و یا ورود سرمایه‌گذار جدید مطرح می‌باشد، دو چندان می‌گردد. امروزه برند و سایر دارایی‌های نامشهود(نظیر حق‌الامتیازها، پروانه‌ها، لیسانس‌ها، دانش فنی، دارایی فکری، نیروی انسانی، نرم‌افزارها) بخشی بسیار پرارزش از سرمایه و ثروت بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌آیند و ارزیابی و قیمت‌گذاری آنها جزء لاینفک ارزشگذاری و خصوصی‌سازی می‌باشد.

لازم به ذکر است گزارش تهیه شده در این بخش از خدمات مرکز قابل ارائه با امضای کارشناسان رسمی دادگستری و تایید توسط موسسات حسابرسی معتمد بورس بوده و قابل استناد در مجامع حقوقی و قضایی می‌باشد.

علاوه بر این بر اساس ارزش علام شده، گواهی رسمی ارزش برند بر اساس استاندارد ایزو برند ۱۰۶۶۸ و IVSC نیز با تایید شرکت Intangible Business  انگلستان نیز قابل ارائه می‌باشد.