ارزش روز جریانات نقدی آتی

ارزش جریان نقدی آتی

ارزش جریان نقدی آتی – یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که بمنظور ارزش‌گذاری یک فعالیت، طرح، سهم یا پروژه انجام می‌گیرد، شناسایی و تخمین جریانات نقدی آتی با کمترین میزان خطای ممکن و محاسبه ارزش فعلی آنها با استفاده از نرخ هزینه سرمایه است. نکته‌ مهمی که باید در این روش مدنظر قرار گیرد، تعیین مقدار مناسب نرخ تنزیل است؛ زیرا نرخ تنزیل شاخص مالی تابع زمان، مکان و صنعت است و ضروری است تمام موارد مؤثر بر آن تعیین و جهت محاسبه آن مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی از اینرو مورد اهمیت است که می‌توان در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در پروژه مورد نظر تصمیم‌گیری نمود.
مرکز ارزشگذاری برند ویرا، با برخورداری از تجربه و دانش چندین ساله و رصد بازار و فعالیتهای اقتصادی ایران، مفتخر است از این طریق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد سرمایه‌گذاری، شروع یا توسعه فعالیت تجاری مطمئن و هدفمند را دارند، یاری رساند.

روش کار

پیش‌بینی و تخمین جریان‌های نقدی آتی

تعیین نرخ تنزیل و هزینه سرمایه مناسب با در نظرگرفتن نوع صنعت، زمان و سایر عوامل تأثیرگذار

تکنیک‌های اقتصاد مهندسی

نتایج مورد انتظار:
• تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در پروژه
• وجود مستندات و دلایل علمی و عملی در خصوص سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در پروژه