ارزشگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها

ارزش‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌‌ها

ارزشگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها همواره یکی از دغدغه‌‌های میان سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌باشد. در مواردی که طرح‌ها و پروژه ها هنوز به طور کامل اجرایی نشده‌اند و یا حتی در مراحل ابتدایی (پروانه و مجوز) هستند این چالش‌ها بسیار جدی‌تر می‌باشند. سهامداران از یک سو با خوش‌بینی و حس تعلق و مالکیت از ارزش‌های آتی بسیار پرشور و حرارات صحبت کرده و ارقام بالایی را تخمین می زنند. در سوی دیگر سرمایه‌گذاران شرایط را بدبینانه و بسیار محتاطانه ارزیابی می‌کنند. در مواردی که طرح‌ها فناورانه و دانش بنیان باشند و یا سابقه اجرا در گذشته را نداشته باشند، تعیین ارزش و توجیه سرمایه‌گذاری بسیار دشوار می‌باشد. کارشناسان مرکز ارزشگذاری برند ویرا با شناخت و تسلط بر این مسائل و با حفظ استقلال و واقع‌بینی ارزش طرحها (اعم از فناورانه و غیرفناورانه) شامل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره برداری و یا آنهایی که درحال بهره‌برداری می‌باشند را حسب مورد و همراه با مفروضات و توجیهات لازم طبق یکی از روشهای زیر محاسبه و اعلام می‌نمایند:

روش ارزش جایگزینی

ارزش روز خالص بازیافتنی

ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی آتی ناشی از اجرای طرح

ارزش بهای تمام شده (Cost Approach)

لیست برندهای ارزشمند ایران ۱۳۹۶

می خواهم در لیست برندهای ارزشمند ایران حضور داشته باشم