ارزشگذاری دارایی فکری

ارزشگذاری دارایی فکری

ارزش‌گذاری دارایی‌ فکری و داراییهای نامشهود (اعم از برند، دانش فنی، فناوری، دارایی فکری، حقوق مالکیت معنوی و …) با وجود اینکه ماهیت فیزیکی ندارند اما به عنوان یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم در تولید ثروت و سودآوری بحساب می آیند. این نوع دارایی‌ها از منابع بلند مدت در ایجاد ارزش برای هر کسب و کاری محسوب می‌شوند.
امروزه شرکت های پیشرو و برتر جهان، بیش از هر زمانی توجه خود را به بحث دارایی‌های فکری معطوف کرده‌اند و حجم دارایی‌های فیزیکی خود را از طریق سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود کاهش داده‌اند.
هدف از ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، کمک به تصمیم‌گیری‌های مطلوب و حل مسائل و مشکلات زیر است:

  • استفاده در طرح کسب و کار و امیدنامه پذیرش در بازار دارایی فکری فرابورس
  • برنامه‌ریزی استراتژیک در خصوص توسعه کسب و کار بر پایه دارایی فکری
  • تجاری سازی فناوری و جذب سرمایه‌گذار (فن بازار و بازار دارایی فکری)
  • تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های تجاری و کمک به تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری و شراکت
  • تصمیم‌گیری‌ در خصوص اعطاء لیسانس و حق الامتیاز
  • سامان‌دهی و استفاده مطلوب از دارایی‌های نامشهود شرکت بر اساس ارزش اقتصادی آنها
  • تصمیم‌ در مورد خرید و فروش دارایی‌های نامشهود و یا ادغام شرکتها (M&A

تحلیلگران حوزه‌ی مالی مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا در فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود علاوه بر تعیین ارزش واقعی کسب و کار، در حل بسیاری از مسائل از جمله عدم کفایت سرمایه، افزایش اعتبار بانکی، توجیه سودآوری، افزایش دارایی شرکتها و موسسات کمک می‌کنند.
در ارزش گذاری دارایی های فکری و دانش فنی حسب حوزه کاربرد و مخاطبان و ذینفعان ار فرآیند و مدلهای متفاوتی استفاده می‌شود و گزارش‌گری آن نیز ساختارهای متفاوتی دارد.

بطور کلی شیوه‌های زیر توسط مرکز ارزش‌گذاری برند ویرا در ارزشگذاری دانش فنی و دارایی‌های فکری و نامشهود استفاده می‌شود:

جایگزینی و تولید مجدد
هزینه اجتناب
مدل بلک شولز
تحلیل جریانات نقدی
مدل شبیه سازی مونت کارلو
درخت تصمیم
ضرائب نسبی

همچنین ارائه‌ این خدمت به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور که در فرایند پذیرش در بازار دارایی فکری فرابورس و یا در تجاری‌سازی دستاوردهای خود با مشکلاتی همچون جذب سرمایه‌گذار مواجه هستند کمک شایانی می‌نماید.